Hvem er vi

 

Dansk Handicap Forbund (DHF) er en brugerstyret organisation, der med sine I0.000 medlemmer er en af de største handicaporganisationer i landet.

De fleste af vore medlemmer har et fysisk handicap, men alle - også ikke-handicappede - kan være medlemmer af DHF.

Vort mål er et samfund for alle. Et samfund hvor mennesker med handicap har de sammen rettigheder som andre borgere i overensstemmelse med FN's Standardregler om lige muligheder for handicappede.

 

Vi arbejder for:

 • et frit boligvalg  

 • en god uddannelse efter eget valg

 • adgang til arbejdsmarkedet på lige fod med andre

 • god og tilstrækkelig hjemmehjælp

 • egnede hjælpemidler

 • gode kørselsordninger

 • handicapegnet kollektiv trafik

 • handicapegnede forhold på offentlige steder fx museer, teatre, biografer, biblioteker

 • påvirkning af politikere og myndigheder

 • aktiv støtte til handicappede i den 3. verden

Lokalt:

DHF er opdelt i 62 lokalafdelinger og vi dækker her afdeling - Vejle, og Billund Kommuner.

Vi er repræsenteret i kommunale råd og udvalg som Vejle – Billund Handicapråd, i Vejle - Billund vi stiller op hvor det er muligt både kommunalt og i regionen.

Medlemsaktiviteter:

 

I Vejle - Billund afdelingen kan vi tilbyde en bred vifte af aktiviteter

 • aftenskolehobby fra september til april (hver anden uge)

 • fag vi kan byde på er: porcelænsmaling, knipling/orkis, håndarbejde, værkstedsfag som træ, læder og smykker, derudover kortspil og socialt samvær.

 • udflugter og fester

 • bankospil

 • kredsarrangementer med markering af socialpol. mærkesager og fester.

 • ferierejser

Har dette vakt din interesse eller står du med et problem skal vi forsøge at hjælpe evt. med oplysning om Serviceloven, hjælpemidler, pension eller vi kan guide dig videre i systemet.

 

så kontakt formand Jens Bork tlf 20 46 25 72 Mail. jb@jbork.dk

Hellere i dag end i morgen.